M3 Måla stora porten

Utvalda

Hej, SSSK medlemmar. Nu är det bara stora porten som, ska målas innan höststarten. Det finns en del färg innanför porten, och räcker inte det så är det bara köpa mer.
Någon som känner sig manad att utföra det?
Bra om det blir gjort innan det blir för sent.

Nytt aktivitetsintyg

För att bli beviljad ett föreningsintyg i samband med licensansökan behöver man uppfylla ett antal kriterier fastställda av styrelsen. För att du som medlem enkelt ska kunna styrka att dessa kriterier är uppfyllda har vi tagit fram ett nytt aktivitetsintyg. Fyll i aktivitetsintyget löpande och vid organiserad tävling, träning eller arbetsdag be skjutledare eller någon i styrelsen signera att du deltagit. Inom kort kommer vi lägga upp en arbetslista på hemsidan med löpande aktiviteter som kan utföras när som helst. Har man utfört en sådan aktivitet så meddela styrelsen genom ett e-mail till info@s-ssk.se.

Aktivitetsintyget ska från och med månadsmötet i kväll 20180204 bifogas samtliga ansökningar om föreningsintyg.

Frågor gällande aktivitetsintyget kan skickas via e-post till info@s-ssk.se.

/Styrelsen SSSK