Nytt aktivitetsintyg

För att bli beviljad ett föreningsintyg i samband med licensansökan behöver man uppfylla ett antal kriterier fastställda av styrelsen. För att du som medlem enkelt ska kunna styrka att dessa kriterier är uppfyllda har vi tagit fram ett nytt aktivitetsintyg. Fyll i aktivitetsintyget löpande och vid organiserad tävling, träning eller arbetsdag be skjutledare eller någon i styrelsen signera att du deltagit. Inom kort kommer vi lägga upp en arbetslista på hemsidan med löpande aktiviteter som kan utföras när som helst. Har man utfört en sådan aktivitet så meddela styrelsen genom ett e-mail till info@s-ssk.se.

Aktivitetsintyget ska från och med månadsmötet i kväll 20180204 bifogas samtliga ansökningar om föreningsintyg.

Frågor gällande aktivitetsintyget kan skickas via e-post till info@s-ssk.se.

/Styrelsen SSSK

Nytt för i år 2018

  1. På prov så vi låter .22 tavlorna sitta framme. Alla ställ låter vi sitta framme efter avslutad träning. Tavlorna skall klistras efter skjutning.
    Vid grovpistol så byter vi till grovtavlorna. Det är större slitage på
    tavlorna med grövre kulor. Fungerar det bra, så underlättar det för alla.
  2. För att få ett aktivitetsintyg från klubben, kommer det att krävas att man deltar i tävlingar där andra klubbar deltar samt att man deltagit aktivt i klubbens sysslor och göromål. Vi kommer att införa ett liknande system som SPK använder för räkna aktivitetspoäng. Deras sk. Gula Kortet. Mer information kommer.
  3. Tyvärr har någon skjutit med gevär på bana 7 och 8 och skjutit hål i pansarplåten. Två hål på bana 7 och tre hål på bana 8. Gevär har inte varit tillåtet tidigare och kommer inte vara tillåtet i bergrummet M3. Den som har gjort det, får gärna reparera skadan. Det finns säkerhetsföreskrifter i skjuthallen som beskriver vad som är tillåtet, som beskriver vad banan är godkänd för.
    Med anledning av skadorna på kulfånget så är allt skytte med gevär i bergrummet M3 förbjudet. Endast pistol och revolver är tillåtna skjutvapen, så det inte uppstår några frågor på vad som är tillåtet. Vänligen respektera detta. Beslut om detta taget på månadsmötet 2018-01-14.