Onsdagsträning krut kl:18:00 för alla.

Krutskytte

Nu provar vi med, Onsdagar Gemensam träning from 18:00
Gäller både Eget vapen/ Lånevapen 18:00
Du som vill låna vapen kom senast 10 minuter före.

Vid träning på Blåberget kontakta ansvarig skjutledare om du vill låna vapen.
OBS Senast dagen före!

Skjutprogram Preliminär (kan komma div. ändringar)