Månadsmöte 15/1 16:00

Månadsmöte/Styrelsemöte. Alla medlemmar är välkomna!

Kan du inte delta men har något du vill ska tas upp på mötet meddela oss via info@s-ssk.se i god tid innan mötet.

Plats: M3

/Styrelsen SSSK

Månadsmöte söndag 14/8 kl 18.00

Månadsmöte söndag 14/8 kl 18.00 M3

Mötet flyttat en vecka då det är en tävling som klubben kör söndag 7/8.

Agenda.
Höstens aktiviteter
– Träning
– Träningsgrupper
– Tävlingar ( Vi har Innefemman i år)
– Ungdomsskytte

Vad innebär de nya licenskraven för klubbens medlemmar?

Utdrag från förbundets meddelande.

De nya bestämmelserna innebär en kvantifiering dels av vad som krävs för att anses ha ett aktivt medlemskap, dels exempel på när sökanden bör anses ha ett behov av sökt vapen. Kraven på skjutskicklighet har däremot inte förändrats.

För den som inte tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning krävs föreningsmedlemskap i minst sex månader och under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens träningar eller tävlingar, eller representerat föreningen vid externa tävlingar i genomsnitt två gånger per månad.

Den som sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning krävs föreningsmedlemskap i minst sex månader och under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens träningar eller tävlingar, eller representerat föreningen vid externa tävlingar i genomsnitt en gång per månad.

Vid förnyelse av tillstånd krävs dels aktivitet enligt ovan, dels att sökanden har tränat eller tävlat med sökt vapen minst fyra gånger per år under de senaste två åren.

När det gäller att visa behov av ytterligare vapen (utökning) krävs också dels aktivitet enligt ovan, dels att sökanden kan visa att han eller hon har tränat eller tävlat minst två gånger under de senaste sex månaderna med de vapen som sökanden innehar tillstånd för. Vidare kan krävas en motivering till det framtida behovet (exempelvis ny tävlingsform). Innehar sökanden ett vapen med ”i allt väsentligt samma konstruktion och funktion som det sökta vapnet” krävs ytterligare motiv.