Bli medlem

Styrelse och Funktionärer | Anläggningar | Avgifter | Dokument | Integritetspolicy


Är du intresserad av pistolskytte och vill veta mera om hur man blir medlem i föreningen SUNDSVALLS SPORTSKYTTEKLUBB så kan du följa de punkter som finns nedan.

Så här blir du medlem, steg för steg… Skaffa eget vapen


1.

Syftet med Sundsvalls sportskytteklubb är inte att förse intresserade med vapen utan att förse föreningen med fina skyttar som kan representera föreningen och gärna Sverige i skyttetävlingar, såväl nationellt som internationellt. För att säkra detta syfte ställer föreningen stora krav på att medlemmarna tränar, tävlar och arbetar för föreningen.


2.

Läs våra stadgar: Här


3.

Fyll i en medlemsansökan, samt skriv ner på ett löst papper, hur du bedrivet skyttet tidigare, dvs vilka tävlingsgrenar du deltagit i och vilka tävlingsgrenar du kommer att tävla i kommande år. Då klubben drivs av klubbens medlemmar och det är viktigt att alla deltar i klubbens underhåll och göromål, så berätta vad du känner att du kan bidra med.

Skriv under och skicka den till oss på adress:

Sundsvalls Sportskytteklubb
Box 62
85102 Sundsvall

       Blankett för medlemsansökan


4.

När din ansökan är inskickad och ifylld så kommer Styrelsen i Sundsvalls Sportskytteklubb att behandla intresseanmälan.
Styrelsen har möte första söndagen varje månad.


5.

Om du är en ny skytt så kommer en inbjudan till en obligatorisk nybörjarkurs.
Är du redan en aktiv skytt med “Gröna Kortet” och/eller “Sportskyttelicens” så får du besked om medlemskap direkt efter behandlingen i Styrelsen.


6.

Om du är godkänd för kurs betalar du kursavgiften och genomför utbildningen. Om du redan är aktiv skytt så betalar du årsavgiften.


7.

Klar för att deltaga i träning och tävlingsverksamhet.

Vill du skaffa eget vapen?


Årsavgift 2018: 1350 kr
Kursavgift inkl. medlemsskap: 2500 kr