EXTRASTÄMMA 2023-11-16 kl.18.00 på M3

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Medlemmar i Sundsvalls Sportskytteklubb kallas till extrastämma. Stämman avser att ta beslut angående att flytta värmeväxlaren

Torsdag 16 november kl.18.00

Varmt välkomna!

styrelsen

Lämna ett svar