Aktivitetsrapportering saknas från flera!

OBS!! Den 31 januari var sista dag för aktivitetsrapporten för 2019
Nu finns 32 st rapporter inlämnade (se nedan).
Ni som ännu inte skickat in rapporten, gör det innan månadsmötet på tisdag,
Tycker du att du inte behöver lämna in den, så kom på tisdag och berätta varför.


Lämnas inte någon rapportering in så kommer tillträde till M3 och Blåbergets Skytteanläggning endast att beviljas under ordinarie träningskvällar och i samband med månadsmöten, arbetskvällar och tävlingar.

Fyll i blanketten även om du bara gjort en eller några insatser.
Kan finnas godtagbara skäl till varför man inte haft tid att hjälpa till.

Blankett: Aktivitetsrapport för 2019

(Undantagna är nya medlemmar under 2019-2020)

Skicka in din rapport via e-post eller vanlig post.

Syfte med aktivitetsrapporteringen är som tidigare sagts, vi måste bli fler som hjälps åt och vill man bara vara med som gäst i klubben så kommer det att framgå av aktivitetsrapporten.
Ingen rapport = Gäst?
I stadgarna framgår det klubbens medlemmar har arbetsplikt så om den frågan behöver vi inte diskutera. Om alla hjälper till med med städning, panta burkar, tömma sopkärlen, laga tavelställ mm. så underlättar det för de som idag får göra allt sånt.

Kolla arbetslistan, där finns jobb att göra för den vill hjälpa till. 🙂

Följande har lämnat in:
Peder Östman Ordf
Barbro Larsson Vice Ordf.
Ulf Jansson Kassör
Martina Hammarström Sekreterare/ Skjutledare
Göran Byman Ledamot
B-A Nyh Ledamot/ Skjutledare
Anna Köhlqvist Styrelsesuppleant/Skjutledare
Stig Strömberg Ledamot Suppl.
Carl Undén Skjutledare
Johny Olsson Skjutledare
Oscar Sjöberg Skjutledare
Torbjörn Jonsson
Christer Hammarström
Jimmy Sandelin
Göran Englund
Johnny Schödin
Anders Lindqvist
Johan Andersson (kan ställa upp som skjutledare)
Bert-Ola Tjernström
Ulf Tjernström
Lars-Ivar Ögren
Ronnie Westlinder
Niklas Berndt
Camilla Berndt
Micke Berndt
Hans Sjöberg
Mikael Wessely
Henrik Bylund
Tommy Vinroth
Patrik Echemo
Arja Aresh
Per Lindqvist

Vi har till dags datum inte tagit ut någon straffavgift men tendensen att det går lika bra att vara “Gäst” i klubben har ökat, så begränsning av tillträde på våra anläggningar är steg ett. Har du andra åsikter så kom gärna på ett månadsmöte och delge andra din åsikt.

Utdrag från klubbens stadgar:
1. Arbetsplikt är obligatoriskt. Om man ej följer detta, kommer en straffavgift att tas ut varje år. Denna fördubblas och efter fyra år blir man utesluten. Straffavgiften är samma som årets medlemsavgift.

Lämna ett svar