Värmepump i M3 fungerar igen.

Nu fungerar värmepumpen igen.
Vi har fått utedelen med trasig kompressor utbytt på 10-årsgarantin. 🙂

Timer i kafeterian är utbytt till en arbetsbrytare. Den ska alltid vara tillslagen.

När vi inte vill ha värme i kafeterian så tryck på knappen för 10 ˚C så går pumpen på tomgång.
Knappen sitter under luckan på fjärrkontrollen.

10 ˚C drift när ingen värme behövs.
Uppvärmning med 10 °C inställd temperatur utförs.
• Tryck på 10 ˚C-knappen. • På fjärrkontrollens display visas 10 ˚C.

Avbryt  10 ˚C
Pumpen ger värme enligt inställd temperatur.

• Tryck på 10 ˚C-knappen igen och inställd temperatur visas.
10 ˚C-driften avbryts också när driftläget ändras eller när värmepumpen stängs av.

Fixat av Bert-Ola och Peder tillsammans med IVT.

2 svar på ”Värmepump i M3 fungerar igen.

Lämna ett svar