Styrelse och Funktionärer

Styrelse och Funktionärer | Kontakta oss | Anläggningar | Avgifter | Bli Medlem | Integritetspolicy | Föreningsintyg | AktivitetsrapporteringUppdragPeriodNamnÅrAnsvarsområde
Ordförande21-23Roger Gisslin
070-637 49 36
2
Vice Ordförande20-22Göran Byman
2Matrialförvaltare
Sekreterare21-23Martina Hammarström
073-201 27 27
2Redaktör för Hemsidan, MAP, Facebook och Supertext
Kassör21-23Fredrik Amlinger Edin2
Ledamot20-22Bengt-Arne Nyh2Kursansvarig
skytte
Ledamot21-22 fyllnadsvalJohan Andersson2 Bokningsansvarig Event/ Prova på
Suppleant21-22Daniel Frisk1
Suppleant21-22Görjen Olsson1
Skjutledare valda på ett år
Krutskytte21-22Bengt-Arne Nyh
1Skjutledareansvarig
21-22Johny Olsson1
21-22Anna Köhlqvist1
21-22Carl Undén1
21-22Henrik Blusi1
21-22Oscar Sjöberg1
21-22Johan Andersson1
21-22Göran Byman1
Luftskytte21-22Torbjörn JohnssonSkjutledare
Vakant
Övriga funktionärer valda på ett år eller tillsvidare
Revisor21-22Ronny Westlinder1Webansvarig för Hemsidan, Ingår i tävlingsgruppen
Revisorsuppleant21-22Niko Blomqvist
1
Valberedning21-22Torbjörn Johnsson1Sammankallande
Valberedning21-22Johan Högberg1
Ansvarig för Klubbvapen21-22Bengt-Arne Nyh1
Ombud SDF Medelpad21-22Bengt-Arne Nyhtills vidare
Ombud till Kretsen21-22Niko Blomqvist1
Ordinarie ombud Skyttealliansen21-22Patrick Eckemo1
Vice ombud Skyttealliansen21-22Göran Byman1
Säkerhetsansvarig21-22Peder Östman1
Larm på M3 och kameraövervakning21-22Ulf Tjärnström
Lars-Erik Nilsson
1
MärkesredogörareOscar Sjöbergtills vidare
AirKey Blåberget
Hiss-ansvarig
Oscar Högbergtills vidare
Passersystem M3Oscar Sjöbergtills vidare