Styrelse och Funktionärer

Styrelse och Funktionärer | Kontakta oss | Anläggningar | Avgifter | Dokument/Licenser | Bli Medlem | Integritetspolicy | Föreningsintyg | AktivitetsrapporteringUppdragPeriodNamnÅrAnsvarsområde
Ordförande20-212
Vice Ordförande20-22Barbro Larsson
070-887 81 08
2Bokningsansvarig Event/ Prova på skytte
Sekreterare20-21Martina Hammarström
073-201 27 27
2Redaktör för Hemsidan, MAP, Facebook och Supertext
Ledamot19-212
Ledamot20-22Göran Byman2Matrialförvaltare
Ledamot20-22Bengt-Arne Nyh2Kursansvarig
Suppleant20-21Oscar Sjöberg1Passersystem M3
Suppleant20-21Anna Köhlqvist1
KassörFredrik Amlinger Edin
Skjutledare valda på ett år
Krutskytte20-21Bengt-Arne Nyh
1Skjutledareansvarig
20-21Johny Olsson1
20-21Anna Köhlqvist1
20-21Carl Undén1
20-21Henrik Blusi1
20-21Oscar Sjöberg1
20-21Martina Hammarström1
Luftskytte20-21Torbjörn Johnsson
Skjutledare
Övriga funktionärer valda på ett år
Revisor20-21Ronny Westlinder1Webansvarig för Hemsidan, Ingår i tävlingsgruppen
Revisorsuppleant20-21Niko Blomqvist
1
Valberedning20-21Torbjörn Johnsson1Sammankallande
Valberedning20-21Johan Högberg1
Ansvarig för Klubbvapen20-21Bengt-Arne Nyh1
Ombud SDF Medelpad20-21Bengt-Arne Nyh1
Ombud till Kretsen20-21Niko Blomqvist1
Ordinarie ombud Skyttealliansen20-21Bengt-Arne Nyh1
Suppleant20-21Vakant1
Larm på M3 och kameraövervakning20-21Ulf Tjärnström
Lars-Erik Nilsson
1
Märkesredogörare20-21Oscar Sjöberg1
AirKey Blåberget20-21Oscar Högberg1
Passersystem M320-21Oscar Sjöberg1