Styrelse och Funktionärer

Kontakta ossAnläggningar | Avgifter | Dokument | Bli Medlem | Integritetspolicy


UppdragPeriodNamnÅrAnsvarsområde
Ordförande19-21Peder Östman
070-588 91 07
2Firmatecknare
Bokningsansvarig M3-Skjuthallen
Vice Ordförande20-22Barbro Larsson
070-887 81 08
2Bokningsansvarig Event/ Prova på skytte
Sekreterare20-21Martina Hammarström
073-201 27 27
2
Kassör
19-21Ulf Jansson2Firmatecknare
Webbansvarig
Passagebehörigheter
Ledamot20-22Göran Byman2Matrialförvaltare
Ledamot20-22Bengt-Arne Nyh2Kursansvarig
Suppleant20-21Oscar Sjöberg1
Suppleant20-21Anna Köhlqvist1
Skjutledare valda på ett år
Krutskytte20-21Bengt-Arne Nyh
1Skjutledareansvarig
20-21Johny Olsson1
20-21Anna Köhlqvist1
20-21Carl Undén1
20-21Henrik Blusi1
20-21Oscar Sjöberg1
20-21Martina Hammarström1
Luftskytte20-21Torbjörn Johnsson
Skjutledare
Övriga funktionärer valda på ett år
Revisor20-21Ronny Westlinder1
Revisorsuppleant20-21Niko Blomqvist
1
Valberedning20-21Torbjörn Johnsson1Sammankallande
Valberedning20-21Johan Högberg1
Ombud SDF Medelpad20-21Bengt-Arne Nyh1
Ombud till Kretsen20-21Niko Blomqvist1
Ordinarie ombud Skyttealliansen20-21Ulf Jansson1
Suppleant20-21Peder Östman1
Märkesredogörare20-21Oscar Sjöberg1
Ansvarig för Klubbvapen20-21Bengt-Arne Nyh1