Styrelse och Funktionärer

Styrelse och Funktionärer | Kontakta oss | Anläggningar | Avgifter | Bli Medlem | Integritetspolicy | Föreningsintyg | Aktivitetsrapportering



UppdragPeriodNamnÅrAnsvarsområde
Ordförande21-23Roger Gisslin
070-637 49 36
2
Vice Ordförande22-24Göran Byman
2Matrialförvaltare
Sekreterare21-23Martina Hammarström
073-201 27 27
2Redaktör för Hemsidan, MAP, Facebook, Supertext och AirKey
Kassör21-23Fredrik Amlinger Edin2
Ledamot22-24Bengt-Arne Nyh2Kursansvarig
skytte
Ledamot22-24Johan Andersson2 Bokningsansvarig Event/ Prova på
Suppleant22-23Daniel Frisk1Ingår i tävlingsgruppen
Suppleant22-23Görjen Olsson1
Skjutledare valda på ett år
Krutskytte22-23Bengt-Arne Nyh
1Skjutledareansvarig
22-23Johny Olsson1
22-23Anna Köhlqvist1
22-23Carl Undén1
22-23Henrik Blusi1
22-23Oscar Sjöberg1
22-23Johan Andersson1
22-23Göran Byman1
Luftskytte22-23Torbjörn JohnssonSkjutledare
Vakant
Övriga funktionärer valda på ett år eller tillsvidare
Revisor22-23Ronny Westlinder1Webansvarig för Hemsidan, Ingår i tävlingsgruppen
Revisorsuppleant22-23Niko Blomqvist
1
Valberedning22-23Torbjörn Johnsson1Sammankallande
Valberedning22-23Johan Högberg1
Ansvarig för KlubbvapenBengt-Arne Nyhtills vidare
Ombud SDF Medelpad22-23Bengt-Arne Nyh1
Ombud till Kretsen22-23Niko Blomqvist1
Ordinarie ombud Skyttealliansen22-23Patrick Eckemo1
Vice ombud Skyttealliansen22-23Göran Byman1
Säkerhetsansvarig22-23Peder Östman1
Larm på M3 och kameraövervakningUlf Tjärnström
Lars-Erik Nilsson
tills vidare
MärkesredogörareOscar Sjöbergtills vidare
AirKey Blåberget
Hiss-ansvarig
Martina Hammarström Skicka till info@s-ssk.setills vidare
Passersystem M3Oscar Sjöbergtills vidare