Årlig aktivitetsrapportering

Utvalda

Aktivitetsrapporteringen ska lämnas in varje år senast 31 januari.

Som ni vet är vi en ideell förening som är helt beroende av de arbetsinsatser som vi medlemmar gör. Alla måste bidra. Visa att du är en aktiv medlem genom en årlig aktivitetsrapport. Vi förvaltar våra fina anläggningar med gemensamma insatser.

För att få ha fortsatt fri tillgång till M3 och Blåberget gäller följande:

 1. Du ska ha visat förståelse för en ideell förenings verksamhet och ditt ansvar som
  medlem enligt beskrivningen i stadgarna.
 2. Generellt ska du ha samlat ihop minst 4 poäng under de senaste 12 månaderna, varav minst 1 poäng ska vara från en arbetskväll. Dvs en arbetskväll/ -dag per år måste man ställa upp på.
 3. Poäng eller arbete utfört från arbetslistan. Max 3 poäng räknas med i den årliga rapporteringen.

1 poäng/tillfälle

Funktionär på tävling alt. skytteevent, utfört arbete från arbetslistan eller på annat sätt bidragit till klubbens drift och skötsel.

Ex:

 • Funktionär på Event
 • Funktionär på kurs
 • Inköpsansvarig – köpt ut varor till köket i samband med tävling.
 • Tävlingsansvarig.
 • Städat kafeterian, kök och toalett. Sopat och skurat.
 • Arbete utfört som varit uppsatt på arbetslistan, ex fixa målställ, limma tavlor osv.
 • Styrelsesuppleant.
 • Ansvarig för skjutledare.
 • Ansvarig för larm, -uttryckning pga brand och inbrott.
 • Ansvarig för klubbvapen.
 • Tävlingsledare.
 • Skjutledare Krut.

Man får naturligtvis göra fler poäng varje år!

3 poäng

 • Styrelseledamot

4 poäng

 • Sekreterare
 • Kassör
 • Ansvarig för ungdomsluftskytte

Vissa jobb får man ställa upp på utan att erhålla poäng, vilket nog känns naturligt för de flesta.

Styrelsen kan vid enskilda fall bevilja undantag.

För att du som medlem enkelt ska kunna visa hur aktiv du har varit under året har styrelsen tagit fram en ny aktivitetsrapport. Fyll i aktivitetsrapporten löpande vid organiserad tävling, träning eller arbetsdag och be skjutledare eller någon i styrelsen att signera att du deltagit. Uppföljningen kommer att ske årsvis.

För den som inte har samlat ihop 4 poäng under föregående år blir då avstängd från möjligheten att ensam besöka M3 och Blåberget. För att få full tillgång så får man arbeta ihop 4 nya poäng, sedan har man full tillgång igen.

SSSK blankett för Aktivitetsrapportering

Det är viktigt att vi, via e-post, sekreterarfacket i skåpet eller vanlig post skickar in aktivitetsrapporten senast den 31 januari 2022

Om man väljer att inte skicka in sin aktivitetsrapport
har man valt att begränsa sitt tillträde att endast få tillgång till M3 Skyttecenter och Blåbergets Skytteanläggning under onsdagsträningar, medlemsmöten och tävlingar.

Mer information om anledningen till detta och konsekvenserna av ett för lågt deltagande kan vi läsa om här.

Nybörjarkurs i KRUT 10/2

Kursstart 10/2

Tisdagar och torsdagar kl.18-21.
Teori och praktik totalt 10st tillfällen.

Vi vill ha skriftlig underskrift av målsman om du är under 18år.

Kursavgift: 1500kr (+1500kr i medlemsavgift för 2022)

Efter avslutad kurs är du välkommen på våra onsdagsträningar och lånar klubbens vapen gratis det första året. Vi hoppas såklart att du efter 6 månader har klarat guldfodringar och är redo att köpa ditt första vapen – en pistol i kaliber 22.

Skicka in din medlemsansökan + utdrag från polisregistret snarast. Länk till medlemsansökan:https://www.s-ssk.se/bli-medlem

Har du frågor så ställ dem i mailen.

25/1 är sista anmälningsdag till kurs@s-ssk.se

ÅRSAVGIFT 2022

I år kan du swisha in din medlemsavgift!

Viktigt att du skriver ditt namn i meddelande!

Swish nr:123 326 3928

sista inbetalningsdatum: 2022.02.28

Krutskytte

 • Årsavgift för krutskytte år 2022 är 1500kr (fullt betalande medlem)
 • Familjemedlem boende på samma adress halv årsavgift 750kr

Luftpistol

 • Årsavgift för luftskytte år 2022 är 800kr (fullt betalande medlem)
 • Familjemedlem boende på samma adress halv årsavgift 400kr.