Planerade Arbetsdagar

Arbetsdag torsdag 13 april hela dagen på M3.

Kom när du vill. Kom den tid som passar dig!

Har du förbättringsförslag eller förslag på någonting som behöver fixas så skicka till info@s-ssk.se

Det behövs bygga nya fältmål.

Virkesställ ska byggas

Material ska sorteras och staplas på virkesställ

 

Arbetsdag Blåberget söndag 21 maj kl.10.00 med korvgrillning

Göra klart stugan och målboden. Lås, handtag.

Altan behöver riktas upp.

Påminnelse att betala Årsavgift för 2023

  • Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
  • Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift senast på förfallodagen 2023-02-28 ska påminnas om sin skyldighet.
  • Betalas ändå inte medlemsavgiften senast 2023-03-31 har föreningens styrelse rätt att utesluta medlemmen med omedelbar verkan.
  • Har medlem i övrigt inte betalt hela sin medlemsavgift senast två månader efter förfallodagen (alltså 2023-04-28) anses medlemmen – om inte styrelsen har medgett anstånd med betalningen – ha begärt sitt omedelbara utträde med verkan från samma dag.