GLAD MIDSOMMAR!

Glad midsommar!

Onsdagsträningen är igång som vanligt på Blåberget kl.18.00

Två arbetsdagar är bestämda

  • 29 juni från 17.00 M3 ska städas och fixas. Mer info finns under fliken “arbetslista”.
  • 28 sept från kl.17.00 Klubbstugan på Blåberget ska städas

§12 blev struken på årsmötet och kommer behandlas på ett Extra Årsmöte/Föreningsstämma.

Datum och inbjudan för det kommer! Det kommer skickas via brev, på hemsidan samt på anslagstavlan på M3. Det kommer framgå vilka motioner som ska behandlas.

Inget månadsmöte i juli

Nästa månadsmöte 3 augusti

Senaste månadsmötesprotokoll hittar du i fliken “Mötesprotokoll”

/Styrelsen

 

AirKey låskolven på Blåberget

Viktig info till alla som har tillgång till Blåberget med AirKey!

Ett flertal gånger när grinden har stått öppen så är låsbygeln till låset inte igenskjutit. Följden blir att det kommer in fukt in i cylindern när låscylindern inte är inskjuten och låset slutar att fungera.

En ny cylinder kostar runt 5000:- kronor som alliansen måste stå för.

Så tänk på det att låsbygeln SKALL skjutas in i hänglåset när man öppnar grinden.