Bli medlem

Styrelse och Funktionärer | Kontakta oss | Anläggningar | Avgifter | Bli Medlem | Integritetspolicy | Föreningsintyg | Aktivitetsrapportering


Är du intresserad av pistolskytte och vill veta mera om hur man blir medlem i föreningen SUNDSVALLS SPORTSKYTTEKLUBB så kan du följa de punkter som finns nedan.

Så här blir du medlem, steg för steg…


1.

Syftet med Sundsvalls sportskytteklubb är inte att förse intresserade med vapen utan att förse föreningen med aktiva skyttar som kan representera föreningen och gärna Sverige i skyttetävlingar, såväl nationellt som internationellt.

Sundsvalls Sportskytteklubb har från och med 2018 beslutat om att införa provmedlemskap under det första året för att säkerställa att man som ny medlem är införstådd med och agerar enligt de stadgar som föreningen har.


2.

Läs våra stadgar: Här


3.

Du väljer att bli medlem för krutskytte eller endast luftskytte på ansökningsblanketten.

Fyll i en medlemsansökan och bifoga ett oöppnat utdrag ur Polisens belastningsregister.

Klubben drivs av medlemmarna och det är viktigt att alla känner ansvar att delta i klubbens underhåll och göromål. Det är obligatoriskt att delta i några av klubben ordnade arbetsdagar/år. Berätta gärna vad du känner att du kan bidra med i föreningen.

Skriv under och skicka den till oss på adress:

Sundsvalls Sportskytteklubb
Stenhammargatan 5
852 38 Sundsvall

Du kan gärna maila eller lägga den i postlådan🙂

Blankett för medlemsansökan


4.

När din ansökan är ifylld och  inskickad, kommer Styrelsen i Sundsvalls Sportskytteklubb att behandla intresseanmälan.
Styrelsen har möte första tisdagen varje månad.


5.

Om du är en ny krutskytt så kommer en inbjudan till en obligatorisk nybörjarkurs.

Är du redan en aktiv krutskytt med “Gröna Kortet” och/eller “Sportskyttelicens” så får du besked om medlemskap direkt efter behandlingen i Styrelsen.


6.

Om du är godkänd för kurs får du ett välkomstbrev med information om hur och vad du ska betala in kursavgift och årsavgift.

Om du redan är aktiv skytt så betalar du endast årsavgiften.

Konverterar du från luftskytt till krutskytt betalar du in mellanskillnaden.

Länk till aktuella avgifter.


7.

Klar för att deltaga i träning och tävlingsverksamhet.

        VÄLKOMMEN!