Bli medlem

23

Styrelse och Funktionärer | Kontakta oss | Anläggningar | Avgifter | Bli Medlem | Integritetspolicy | Föreningsintyg | Aktivitetsrapportering | Aktivitetsgrupper | Våra stadgar


Är du intresserad av pistolskytte och vill veta mera om hur man blir medlem i föreningen SUNDSVALLS SPORTSKYTTEKLUBB?

Syftet med Sundsvalls sportskytteklubb är inte att förse intresserade med vapen utan att förse föreningen med aktiva skyttar som kan representera föreningen och gärna Sverige i skyttetävlingar, såväl nationellt som internationellt.

Sundsvalls Sportskytteklubb har från och med 2018 beslutat om att införa provmedlemskap under det första året för att säkerställa att man som ny medlem är införstådd med och agerar enligt de stadgar som föreningen har.

Klubben drivs av medlemmarna och det är viktigt att alla känner ansvar att delta i klubbens underhåll och göromål. Det är obligatoriskt att delta i några av klubben ordnade arbetsdagar/år. Berätta gärna vad du känner att du kan bidra med i föreningen.

När din ansökan är ifylld och inskickad, kommer Styrelsen i Sundsvalls Sportskytteklubb att behandla din intresseanmälan på nästkommande månadsmöte på M3 – sista tisdagen varje månad. Kom och presentera dig! Du är välkommen att presentera dig på månadsmötet.

Vill du börja med luftskytte? Kom till M3 på en tisdag och prova på! Vi har träning med skjutledare varje tisdag. Är du under 18 år ska målsman följa med åtminstone första gången. Barn och ungdomar prioriteras, vuxna är välkomna i mån av plats.
Det finns 15 platser. Klubbens luftpistoler är då tillgängliga. Första året som medlem lånar du våra luftpistoler gratis – sedan 50kr/gång. Läs våra stadgar: Här. Fyll i en medlemsansökan. Du kryssar i att bli medlem för luftskytte. Vill du gå kursen för krut så kryssar du för det också på ansökningsblanketten.

Konverterar du från luftskytt till krutskytt betalar du in mellanskillnaden. Länk till aktuella avgifter.

Vill du börja med krutskytte och inte har pistolskyttekort kommer du få en inbjudan till en obligatorisk nybörjarkurs vid nästkommande kurstillfälle. När du är godkänd för kurs får du ett välkomstmail med information om hur och vad du ska betala in i kursavgift och årsavgift.

I väntan på nästa kurstillfälle rekommenderar vi att du skjuter luftpistol. Ett utmärkt val för att lära sig teknik och hantering av vapen. Det du lär dig som luftskytt har du stor nytta av.

Läs våra stadgar: Här. Fyll i en medlemsansökan och bifoga ett oöppnat utdrag ur Polisens belastningsregister. Du kryssar i att bli medlem för krutskytte eller både luftskytte och nybörjarkurs i krut på ansökningsblanketten.

Nybörjarkurs i krut brukar vi ha en på våren och en på hösten.
Kursen är 10 tillfällen.
I kursen ingår kursmaterial + skyddsglasögon
Lånevapen och ammunition
Innehåll i grundutbildning i pistolskytte
   1. Studiematerial för grönt kort, materialkännedom, kommandon, utrustning.
   2. Skjutställning, andning, avfyrning och hur och var man siktar.
   3. Riktområde, justering av riktmedel, klistring av tavlor.
   4. Täta träffbilder.
   5. Alla skott inom svart.
   6. Prov för bronsmärke (även silver och guld)
   7. Prov tillämpningsserier för brons ev silver och guld
   8. Duellskjutning stillastående tavla.
   9. Duell mot svängande tavla.
   10. Skriftligt prov för grönt kort. Tävlingsträning.

Är du redan en aktiv krutskytt med Pistolskyttekort och/eller Sportskyttelicens räknas du som medlem direkt på månadsmötet. Läs våra stadgar: Här. Fyll i en medlemsansökan och bifoga ett oöppnat utdrag ur Polisens belastningsregister. Du kryssar i att bli medlem för krutskytte på ansökningsblanketten. Du får ett välkomstmail med information om hur och vad du ska betala in i årsavgift.

Länk till aktuella avgifter.

Blankett för medlemsansökan

Glöm inte beställa ett registerutdrag från polisen!

 

 

 

 

 

 

Maila eller skicka din ansökan till oss på adress:

info@s-ssk.se

Sundsvalls Sportskytteklubb
Stenhammargatan 5
852 44 Sundsvall

 VÄLKOMMEN!