Bli medlem

Styrelse och Funktionärer | Kontakta ossAnläggningar | Avgifter | Dokument | Integritetspolicy


Är du intresserad av pistolskytte och vill veta mera om hur man blir medlem i föreningen SUNDSVALLS SPORTSKYTTEKLUBB så kan du följa de punkter som finns nedan.

Så här blir du medlem, steg för steg… Skaffa eget vapen


1.

Syftet med Sundsvalls sportskytteklubb är inte att förse intresserade med vapen utan att förse föreningen med aktiva skyttar som kan representera föreningen och gärna Sverige i skyttetävlingar, såväl nationellt som internationellt. För att säkra detta syfte ställer föreningen stora krav på att medlemmarna tränar, tävlar och arbetar för föreningen. Sundsvalls Sportskytteklubb har från och med 2018 beslutat om att införa provmedlemskap under det första året för att säkerställa att man som ny medlem är införstådd med och agerar enligt de stadgar som föreningen har.


2.

Läs våra stadgar: Här


3.

Fyll i en medlemsansökan och bifoga ett oöppnat utdrag ur Polisens belastningsregister. Ytterligare blanketter och länkar finns finns här. Klubben drivs av medlemmarna och det är viktigt att alla deltar i klubbens underhåll och göromål, så berätta vad du känner att du kan bidra med.

Skriv under och skicka den till oss på adress:

Sundsvalls Sportskytteklubb
Stenhammargatan 5
852 38 Sundsvall

       Blankett för medlemsansökan


4.

När din ansökan är inskickad och ifylld så kommer Styrelsen i Sundsvalls Sportskytteklubb att behandla intresseanmälan.
Styrelsen har möte första tisdagen varje månad.


5.

Om du är en ny skytt så kommer en inbjudan till en obligatorisk nybörjarkurs.
Är du redan en aktiv skytt med “Gröna Kortet” och/eller “Sportskyttelicens” så får du besked om medlemskap direkt efter behandlingen i Styrelsen.


6.

Om du är godkänd för kurs betalar du kursavgiften och genomför utbildningen. Om du redan är aktiv skytt så betalar du årsavgiften.


7.

Klar för att deltaga i träning och tävlingsverksamhet.

Vill du skaffa eget vapen?


Årsavgift 2021: 1500 kr
Kursavgift 2021 inkl. medlemskap: 3000 kr