Aktivitetsrapportering

Aktivitetsrapportering varje år senast 31 januari
Som ni vet är vi en ideell förening som är helt beroende av de arbetsinsatser som vi medlemmar gör. Visa att du är en aktiv medlem genom en årlig aktivitetsrapport. Vi förvaltar våra fina anläggningar med gemensamma insatser.

För att få ha fortsatt fri tillgång till M3 och Blåberget gäller följande:
• Du ska ha visat förståelse för en ideell förenings verksamhet och ditt ansvar som
medlem enligt beskrivningen i stadgarna.
• Du ska vid minst 4 tillfällen under de senaste 12 månaderna aktivt ha deltagit i
klubbens arbete. Exempel på sådana aktiviteter är att du deltagit som funktionär
på tävling eller vid skytteevent, deltagit vid arbetsdag eller på annat sätt bidragit till
klubbens drift och skötsel.

För att du som medlem enkelt ska kunna visa hur aktiv du har varit under året har styrelsen tagit fram en ny aktivitetsrapport. Fyll i aktivitetsrapporten löpande vid organiserad tävling, träning eller arbetsdag och be skjutledare eller någon i styrelsen att signera att du deltagit. Uppföljningen kommer att ske årsvis

SSSK blankett för Aktivitetsrapportering

Det är viktigt att vi, via e-post, sekreterarfacket i skåpet eller vanlig post skickar in aktivitetsrapporten senast den 31 januari 2021
(OBS!! Ej obligatoriskt för nya medlemmar under 2020 och 2021)

Om man väljer att inte skicka in sin aktivitetsrapport
har man valt att begränsa sitt tillträde att endast få tillgång till M3 Skyttecenter och Blåbergets Skytteanläggning under onsdagsträningar, medlemsmöten och tävlingar.

Mer information om anledningen till detta och konsekvenserna av ett för lågt deltagande kan vi läsa om här.

Information på Internet
Kom ihåg att titta på hemsidan med jämna mellanrum där lägger vi upp tävlingar, nyheter, kommande aktiviteter och annan viktig information som företagsevent, bokningar och arbetsdagar/kvällar.


Registrera er även som medlem på hemsidan så får ni tillgång till sidor och information som endast är tillgängligt för inloggade medlemmar i Sundsvalls Sportskytteklubb. Ni som inte registrerat er ännu…..gör det.


Det finns också en grupp på Facebook där det delas diverse information mellan medlemmarna. Gruppen heter ”Sundsvalls Sportskytteklubb Intern”.

Med Vänliga hälsningar
Styrelsen i Sundsvalls Sportskytteklubb