Aktivitetsrapportering

Aktivitetsrapportering
Vissa av Klubbens medlemmar verkar ta för givet att….om man betalat sin medlemsavgift om 1350:-/år så förväntar man sig att få tillgång till vår unika skytteanläggning på M3 Skyttecenter och Blåbergets Skytteanläggning som vi förfogar över utan förbehåll året runt dygnet runt.

Den tillgången innebär att klubben ställer krav enligt de Stadgar och övriga regler som vi har att medlemmarna skall deltaga i de aktiviteter som arrangeras.

Styrelsen vill helt enkelt öka engagemanget bland klubbens medlemmar.

Styrelsen har därför beslutat om ett nytt sätt att följa upp hur aktiv man är som medlem och i vilken utsträckning man deltar i klubbens arbete och aktiviteter. Kortfattat kommer detta att ske genom att vi medlemmar löpande fyller i en aktivitetsrapport som ingår i nedanstående dokument “SSSK blankett för Aktivitetsrapportering”. Uppföljningen kommer att ske årsvis

Det är därför viktigt att vi, via e-post eller vanlig post skickar in aktivitetsrapporten senast den 31 januari 2021
(OBS!! Ej obligatoriskt för nya medlemmar under 2020 och 2021)

Om man väljer att inte skicka in sin aktivitetsrapport
har man valt att begränsa sitt tillträde att endast få tillgång till M3 Skyttecenter och Blåbergets Skytteanläggning under onsdagsträningar, medlemsmöten och tävlingar.

Mer information om anledningen till detta och konsekvenserna av ett för lågt deltagande kan vi läsa om här.

Hämta dokumentet SSSK blankett för Aktivitetsrapportering så att ni i god tid kan börja fylla i de aktiviteter och tävlingar ni deltar i.

Information på Internet
Kom ihåg att titta på hemsidan med jämna mellanrum där lägger vi upp tävlingar, nyheter, kommande aktiviteter och annan viktig information som företagsevent, bokningar och arbetsdagar/kvällar.


Registrera er även som medlem på hemsidan så får ni tillgång till sidor och information som endast är tillgängligt för inloggade medlemmar i Sundsvalls Sportskytteklubb. Ni som inte registrerat er ännu…..gör det.


Det finns också en grupp på Facebook där det delas diverse information mellan medlemmarna. Gruppen heter ”Sundsvalls Sportskytteklubb Intern”.

Med Vänliga hälsningar
Styrelsen i Sundsvalls Sportskytteklubb