Aktivitetsrapportering

Styrelse och Funktionärer | Kontakta oss | Anläggningar | Avgifter | Bli Medlem | Integritetspolicy | Föreningsintyg | Aktivitetsrapportering | Arbetsgrupper


Aktivitetsrapportering varje år senast 31 januari
Som ni vet är vi en ideell förening som är helt beroende av de arbetsinsatser som vi medlemmar gör. Alla måste bidra. Visa att du är en aktiv medlem genom en årlig aktivitetsrapport. Vi förvaltar våra fina anläggningar med gemensamma insatser.

För att få ha fortsatt fri tillgång till M3 och Blåberget gäller följande:

 1. Du ska ha visat förståelse för en ideell förenings verksamhet och ditt ansvar som
  medlem enligt beskrivningen i stadgarna.
 2. Generellt ska du ha samlat ihop minst 4 poäng under de senaste 12 månaderna, varav minst 1 poäng ska vara från en av klubben organiserad arbetskväll. Dvs en arbetskväll/ -dag per år måste man ställa upp på.
 3. Poäng eller arbete utfört från arbetslistan. Max 3 poäng räknas med i den årliga rapporteringen.

1 poäng/tillfälle

Funktionär på tävling alt. skytteevent, utfört arbete från arbetslistan eller på annat sätt bidragit till klubbens drift och skötsel. 

Ex:

 • Funktionär på Event
 • Funktionär på kurs
 • Inköpsansvarig – köpt ut varor till köket i samband med tävling.
 • Tävlingsansvarig.
 • Städat kafeterian, kök och toalett. Sopat och skurat.
 • Dammsuga mattan i krut-skjuthallen och städa/sladda golvet, torka av bord och skjutbänkar.
 • Arbete utfört som varit uppsatt på arbetslistan, ex fixa målställ, limma tavlor osv.
 • Styrelsesuppleant.
 • Ansvarig för skjutledare.
 • Ansvarig för larm, -uttryckning pga brand och inbrott.
 • Ansvarig för klubbvapen.
 • Tävlingsledare.
 • Skjutledare Krut.
 • Köra sopor till tippen.

Man får naturligtvis göra fler poäng varje år!

3 poäng

 • Styrelseledamot (under hela året)

4 poäng

 • Sekreterare (under hela året)
 • Kassör (under hela året)
 • Ansvarig för ungdomsluftskytte (under hela året)

Vissa jobb får man ställa upp på utan att erhålla poäng, vilket nog känns naturligt för de flesta.

Styrelsen kan vid enskilda fall bevilja undantag.

För att du som medlem enkelt ska kunna visa hur aktiv du har varit under året har styrelsen tagit fram en ny aktivitetsrapport. Fyll i aktivitetsrapporten löpande vid organiserad tävling, träning eller arbetsdag och be skjutledare eller någon i styrelsen att signera att du deltagit. Uppföljningen kommer att ske årsvis.

För den som inte har samlat ihop 4 poäng under föregående år blir då avstängd från möjligheten att ensam besöka M3 och Blåberget. För att få full tillgång så får man arbeta ihop 4 nya poäng, sedan har man full tillgång igen.

SSSK blankett för Aktivitetsrapportering

Det är viktigt att vi, via e-post, sekreterarfacket i skåpet eller vanlig post skickar in aktivitetsrapporten senast den 31 januari

Om man väljer att inte skicka in sin aktivitetsrapport
har man valt att begränsa sitt tillträde att endast få tillgång till M3 Skyttecenter och Blåbergets Skytteanläggning under onsdagsträningar, medlemsmöten och tävlingar.

Mer information om anledningen till detta och konsekvenserna av ett för lågt deltagande kan vi läsa om här.


Registrera er även som medlem på hemsidan så får ni tillgång till sidor och information som endast är tillgängligt för inloggade medlemmar i Sundsvalls Sportskytteklubb. Ni som inte registrerat er ännu…..gör det.


Med Vänliga hälsningar
Styrelsen i Sundsvalls Sportskytteklubb