Om klubben

Om klubben och vår verksamhet

Styrelse och Funktionärer | Kontakta oss | Anläggningar | Avgifter | Dokument/Licenser | Bli Medlem | Integritetspolicy

Syftet med Sundsvalls sportskytteklubb är inte att förse intresserade med vapen utan att förse föreningen med aktiva skyttar som kan representera föreningen och gärna Sverige i skyttetävlingar, såväl nationellt som internationellt. För att säkra detta syfte ställer föreningen stora krav på att medlemmarna tränar, tävlar och arbetar för föreningen.

SSSK Stadgar

Skyttegrenar

 • Kortpipigt
 • Magnum
 • Nationell Bana
 • Nationell Fältskjutning
 • Nationell Luftpistol
 • Internationell Grovpistol
 • Internationell Fripistol
 • Internationell Sportpistol
 • Internationell Snabbpistol
 • Internationell Standardpistol
 • Internationell Luftpistol

Prova på pistolskytte?

Prova på skytte

Bli medlem? Läs HÄR!

Blankett för Medlemsansökan

Begäran om utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister
(Skall bifogas oöppnat i samband med medlemsansökan till SSSK)