Om klubben

Om klubben och vår verksamhet

Styrelse och Funktionärer | Kontakta oss | Anläggningar | Avgifter | Bli Medlem | Integritetspolicy | Föreningsintyg | Aktivitetsrapportering


Syftet med Sundsvalls Sportskytteklubb är inte att förse intresserade med vapen utan att förse föreningen med aktiva skyttar som kan representera föreningen och gärna Sverige i skyttetävlingar, såväl nationellt som internationellt. För att säkra detta syfte ställer föreningen naturligtvis krav på att medlemmarna tränar, tävlar och arbetar för föreningen.

SSSK Stadgar

Sundsvalls Sportskytteklubb är ansluten till:

Västernorrlands Läns Pistolskyttekrets (23-Y)

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)

 • Precisionsskytte
 • Fältskjutning
 • PPC (Precision Pistol Competition)
 • Militär snabbmatch
 • Magnumfältskjutning
 • Magnumprecision
 • Snabbskjutning
 • Nationell helmatch
 • Spring- och skidskytte
 • Luftpistol
 • Falling target

Sveriges Riksidrottsförbund (RF)

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) (sammanslagning av Sportskytteförbundet (SSF), Skarpskytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation)

 • Kortpipigt
 • Magnum
 • Nationell Bana
 • Nationell Fältskjutning
 • Nationell Luftpistol
 • Internationell Fripistol
 • Internationell Luftpistol
 • Internationell Snabbpistol
 • Internationell Sportpistol
 • Internationell Grovpistol
 • Internationell Standardpistol

Vill du prova på pistolskytte?

Länk: Prova på skytte