Om klubben

Om klubben och vår verksamhet

Styrelse och Funktionärer | Kontakta oss | Anläggningar | Avgifter | Bli Medlem | Integritetspolicy | Föreningsintyg | Aktivitetsrapportering

VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA!

Klicka gärna runt på de olika menyerna ovan!

Syftet med Sundsvalls Sportskytteklubb är inte att förse intresserade med vapen utan att förse föreningen med aktiva skyttar som kan representera föreningen och gärna Sverige i skyttetävlingar, såväl nationellt som internationellt. För att säkra detta syfte ställer föreningen naturligtvis krav på att medlemmarna tränar, tävlar och arbetar ideellt för föreningen.

Vi arrangerar nybörjarkurser för nya krutskyttar, oftast en på våren och en på hösten.

Är du intresserad av att skjuta luftpistol? Då är du välkommen att ”prova på” varje måndag!

Är ni ett kompisgäng, företag som vill prova på pistolskytte? Då anordnar vi ett event för Er!

Länk: skytte-event

SSSK STADGAR

Sundsvalls Sportskytteklubb är ansluten till:

Västernorrlands Läns Pistolskyttekrets (23-Y)

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)

  • Precisionsskytte
  • Fältskjutning
  • PPC (Precision Pistol Competition)
  • Militär snabbmatch
  • Magnumfältskjutning
  • Magnumprecision
  • Snabbskjutning
  • Nationell helmatch
  • Spring- och skidskytte
  • Luftpistol
  • Falling target

Sveriges Riksidrottsförbund (RF)

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)

(sammanslagning av Sportskytteförbundet (SSF), Skarpskytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation)

  • Internationell Fripistol
  • Internationell Luftpistol
  • Internationell Snabbpistol
  • Internationell Sportpistol
  • Internationell Grovpistol
  • Internationell Standardpistol

Sveriges Metallsilhuett förbund (SMF)

Svenska Svartkruts Skytte Federationen (SSSF)