Avgifter

Styrelse och Funktionärer | Kontakta oss | Anläggningar | Avgifter | Dokument/Licenser | Bli Medlem | Integritetspolicy | Föreningsintyg | Aktivitetsrapportering


Vad är årsavgift ?

Årsavgift är den avgift varje skytt betalar per år för att vara medlem i Sundsvalls Sportskytteklubb.

Avgiften justeras beroende på höjningar eller sänkningar på de förbund som vi tillhör.

Sundsvalls Sportskytteklubb tillhör Svenska pistolskytteförbundet, Svenska Sportskytteförbundet samt Västernorrlands län pistolskyttekrets.

Som skytt blir du automatiskt medlem i dessa organisationer.

I priset för årsavgiften ingår en prenumeration på tidningen Nationellt Skytte.

Krutskytte

  • Årsavgift för krutskytte år 2021 är 1500 kr (fullt betalande medlem)
  • Familjemedlem boende på samma adress halv årsavgift 750 kr
  • Medlemmar antagna under perioden juli–december innevarande år betalar halv årsavgift 750kr.

Luftpistol

  • Luftverksamheten startade igen under hösten 2020 och har därför inget årsmötesbeslut på årsavgift för 2021. Förslaget är att årsavgiften blir 800 kr för alla luftskyttar. Halverat för nästa familjemedlem. Årsavgiften beslutas på årsmötet 2021.