Avgifter

we

Styrelse och Funktionärer | Kontakta oss | Anläggningar | Avgifter | Bli Medlem | Integritetspolicy | Föreningsintyg | Aktivitetsrapportering | Aktivitetsgrupper | Våra stadgar

Avgifter för krut och luftskytte

Avgiften justeras beroende på höjningar eller sänkningar på de förbund som vi tillhör. Som krutskytt blir du automatiskt medlem i dessa organisationer.

  • Västernorrlands pistolskyttekrets (23-Y)
  • Svenska pistolskytteförbundet (SPSF)
  • Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
  • Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)
  • Sveriges Metallsilhuett förbund (SMF)
  • Svenska Svartkruts Skytte Federationen (SSSF)

Årsavgift är den avgift varje skytt betalar per år för att vara medlem i Sundsvalls Sportskytteklubb. Ska vara betalt 31 januari 2024.
Gå till betalning.

Luftpistol 

 • Årsavgift för luftskytte år 2024 är 800kr (fullt betalande medlem)
 • Familjemedlem boende på samma adress halv årsavgift 400kr.
 • Medlemmar antagna under perioden juli–december innevarande år betalar halv årsavgift 400kr

Lyftskytt som konverterar till krutskytt betalar in mellanskillnaden.

Krutskytte

 • Kursavgift för pistolskyttekort: 3000kr (kursavgift + årsavgift)
 • Årsavgift för krutskytte år 2024 är 1500kr (fullt betalande medlem)
 • Familjemedlem boende på samma adress halv årsavgift 750kr
 • Medlemmar antagna under perioden juli–december innevarande år betalar halv årsavgift 750kr.

Medlemmar utan pistolskyttekort och licens på eget enhandsvapen får access till M3 organiserade tränings/tävlingsdagar.

Krutskytt med pistolskyttekort och licens på eget enhandsvapen får full åtkomst för M3.

Avgiften kan swishas till: 123 326 39 28

Ange ditt namn och vad det gäller för!