Avgifter

Styrelse och Funktionärer | Kontakta oss | Anläggningar | Avgifter | Dokument/Licenser | Bli Medlem | Integritetspolicy | Föreningsintyg | Aktivitetsrapportering


Årsavgift för krut och luftskytte

Årsavgift är den avgift varje skytt betalar per år för att vara medlem i Sundsvalls Sportskytteklubb.

Avgiften justeras beroende på höjningar eller sänkningar på de förbund som vi tillhör.

Sundsvalls Sportskytteklubb tillhör Svenska pistolskytteförbundet, Svenska Sportskytteförbundet samt Västernorrlands län pistolskyttekrets.

Som skytt blir du automatiskt medlem i dessa organisationer.

I priset för årsavgiften ingår en prenumeration på tidningen Nationellt Skytte.

Krutskytte

  • Årsavgift för krutskytte år 2021 är 1500 kr (fullt betalande medlem)
  • Årsavgift för krutskytte år 2022 är 1500 kr (fullt betalande medlem)
  • Familjemedlem boende på samma adress halv årsavgift 750 kr
  • Medlemmar antagna under perioden juli–december innevarande år betalar halv årsavgift 750kr.

Luftpistol (tillgång till M3 endast på organiserade träningsdagar)

  • Årsavgift för luftskytte år 2021 är 800 kr (fullt betalande medlem)
  • Årsavgift för luftskytte år 2022 är 800 kr (fullt betalande medlem)
  • Familjemedlem boende på samma adress halv årsavgift 400 kr.

Lyftskytt som konverterar till full medlem betalar in mellanskillnaden och får total åtkomst till M3.