Föreningsintyg

Styrelse och Funktionärer | Kontakta oss | Anläggningar | Avgifter | Bli Medlem | Integritetspolicy | Föreningsintyg | Aktivitetsrapportering

Söker du föreningsintyg för licenser? Läs igenom kraven för intyg.

Alla uppgifter ska vara ifyllda, så styrelsen kan göra en rättvis bedömning!
Försättsbladet innehåller mycket information för att göra det enkelt att fylla i rätt.
Vi hinner inte leta allas uppgifter på mötet. Föreningsintyget beslutas av styrelsen på styrelsemöte, protokollförs, vartefter ordförande eller delegerad företrädare undertecknar intyget och sänder det direkt till polismyndigheten.

Det som ska lämnas in senast 1 vecka före styrelsemötet, är 2 dokument:

1 Fyll i aktuell blankett för föreningsintyg:

2 Polisens blankett för Föreningsintyg för licensDet är detta dokument som styrelsen signerar och sänder till polisen.

Polisens blankett för Förnyelse av vapenlicensDet är detta dokument styrelsen signerar och sänder till polisen.

Klubbens krav vid varje ansökan av föreningsintyg:

 • Du ska inneha pistolskyttekortet och betalat medlemsavgiften.
 • Du kan tidigast efter 6 månaders aktivt medlemskap söka intyg.
 • Första vapnet i kaliber .22.
 • Grovkalibriga vapen tidigast efter 12 månaders aktivt medlemskap.
 • Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets regelverk (SHB) för aktuell gren/grenar.
 • Du ska kunna styrka behovet av det vapen du söker för. Om tveksamheter råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan styrelsen vägra utfärda intyg.
 • Vapnet ska vara lämpligt för Nationellt pistolskytte i enlighet med Förbundets program och bestämmelser. Om tveksamheter råder beträffande vapnets lämplighet ska Förbundet kontaktas.
 • Du ska förstå och visa vilja att följa SSSK:s stadgar och bestämmelser.
 • Du ska ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet.
 • Du ska ha 4 aktivitetspoäng. Dvs deltagit i en av klubben organiserad arbetsdag/kväll + ytterligare 3 poäng exempelvis från att vara funktionär på tävling el event, underhåll av klubbens anläggningar, eller på annat sätt bidragit till föreningens drift och skötsel.
 • Du ska ha uppfyllt fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke (precision och tillämpningsserier) under något av de senaste två åren.
 • Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första föreningen.

Polisens krav:
Första vapnet,
Ett grundkrav är att du fyllt 18 år och inte gjort dig skyldig till brott eller bedöms olämplig av annan anledning. Du ska vara en aktiv medlem i minst 6 månader och ha deltagit i klubbens skytteaktiviteter senaste i snitt 2 ggr/mån. För enhandsvapen krävs det också att du kan visa att du är skjutskicklig, det vill säga att du klarat ett särskilt skjutprov. Det krävs ett föreningsintyg för varje vapen.

Förnyelse av licens,
Du ska ha tränat/tävlat med vapnet de senaste 2 åren,
Dvs min 4 ggr nuvarande år (senaste 12 mån), plus min 4 ggr föregående år (12-24 månader).Och ha deltagit i föreningens tränings/tävlingsverksamhet i snitt 1ggr/mån de senaste 6 månaderna. Du måste skicka in ansökan om förnyelse av ditt tillstånd (licens) senast fyra veckor innan det blir ogiltigt.

Utökning med ett ytterligare vapen.
Du ska ha tränat/tävlat min 2 ggr under de senaste 6 månaderna med respektive enhandsvapen som du innehar tillstånd för.
Du ska ha tränat/tävlat 1 ggr varje månad de senaste 6 månaderna.

LoggbokDu ska kunna visa upp en loggbok med styrkta aktiviteter vid alla ansökningar. Om du inte gör din egen loggbok så säljer föreningen pistolskytteförbundets utgåva.

Mvh
Styrelsen SSSK

Licensansökningar och föreningsintyg
Polisens författningssamling FAP 551-3 
Föreningsintyg på Polisens hemsida – Fyll i digitalt och skriv ut
Föreningsintyg på Polisens hemsida – Skriv ut och fyll i för hand
Sök vapenlicens online på Polisens hemsida
Sök vapenlicens – Skriv ut och fyll i för hand
Förnyelse av vapenlicens online på Polisens hemsida