Föreningsintyg

Styrelse och Funktionärer | Kontakta oss | Anläggningar | Avgifter | Bli Medlem | Integritetspolicy | Föreningsintyg | Aktivitetsrapportering | Aktivitetsgrupper | Våra stadgar

Söker du föreningsintyg för licenser?

Läs igenom klubbens och polisens krav för intyg.

Alla uppgifter ska vara ifyllda, så styrelsen kan göra en rättvis bedömning!
Försättsbladet innehåller mycket information för att göra det enkelt att fylla i rätt.
Vi hinner inte leta allas uppgifter på mötet. Föreningsintyget beslutas av styrelsen på styrelsemöte, protokollförs, vartefter ordförande eller delegerad företrädare undertecknar intyget och sänder det direkt till polismyndigheten.

2 dokument ska mailas in senast 1 vecka före medlemsmötet!
Detta för att dom ska vara granskade och klara för beslut på mötet.
Maila dessa till licens@s-ssk.se.

Klubbens krav vid varje ansökan av föreningsintyg:

 • Du ska inneha pistolskyttekortet och betalat medlemsavgiften.
 • Du kan tidigast efter 6 månaders aktivt medlemskap söka intyg.
 • Första vapnet i kaliber .22.
 • Första grovkalibriga vapnet tidigast efter 12 månaders aktivt medlemskap. Grovkalibrigt vapen kan endast sökas efter 6 månaders aktivitet med första vapnet..
 • Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första föreningen.
 • Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets regelverk (SHB) för aktuell gren/grenar.
 • Du ska kunna styrka behovet av det vapen du söker för. Om tveksamheter råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan styrelsen vägra utfärda intyg.
 • Vapnet ska vara lämpligt för Nationellt pistolskytte i enlighet med Förbundets program och bestämmelser. Om tveksamheter råder beträffande vapnets lämplighet ska Förbundet kontaktas.
 • Du ska förstå och visa vilja att följa SSSK:s stadgar och bestämmelser.
 • Du ska ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet. Att sopa golvet, skura ur toaletten eller hjälpa till att bära lånevapen ger inga poäng. Det måste man vara beredd på att göra iallafall.
 • Du ska ha 4 aktivitetspoäng. Dvs deltagit i en av klubben organiserad arbetsdag/kväll (obligatoriskt) + ytterligare 3 poäng exempelvis från att vara funktionär på tävling el event, underhåll av klubbens anläggningar, eller på annat sätt bidragit till föreningens drift och skötsel. Vi har nu startat arbetsgrupper som har egna ansvarsområden. Anslut dig till en grupp som passar dig. Varje aktivitet du deltar i din grupp ger poäng. 1p/aktivitet. 1p/tillfälle.
 • Du ska ha uppfyllt fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke (precision och tillämpningsserier) under något av de senaste två åren.

LoggbokDu ska kunna visa upp en loggbok med styrkta aktiviteter vid alla ansökningar. Om du inte gör din egen loggbok så säljer föreningen pistolskytteförbundets utgåva.

Polisens krav:
Första vapnet
Ett grundkrav är att du fyllt 18 år och inte gjort dig skyldig till brott eller bedöms olämplig av annan anledning. Du ska vara en aktiv medlem i minst 6 månader och ha deltagit i klubbens skytteaktiviteter senaste i snitt 2 ggr/mån. För enhandsvapen krävs det också att du kan visa att du är skjutskicklig, det vill säga att du klarat ett särskilt skjutprov. Det krävs ett föreningsintyg för varje vapen.

Utökning med ett ytterligare vapen
Du ska ha tränat/tävlat min 2 ggr under de senaste 6 månaderna med respektive enhandsvapen som du innehar tillstånd för.

Du ska ha tränat/tävlat 1 ggr varje månad de senaste 6 månaderna.

Förnyelse av licens,
Du ska ha tränat/tävlat med vapnet de senaste 2 åren,
Dvs min 4 ggr nuvarande år (senaste 12 mån), plus min 4 ggr föregående år (12-24 månader).Och ha deltagit i föreningens tränings/tävlingsverksamhet i snitt 1ggr/mån de senaste 6 månaderna. Du måste skicka in ansökan om förnyelse av ditt tillstånd (licens) senast fyra veckor innan det blir ogiltigt.
Läs även Svenska Pistolskytteförbundets föreningsutskick 1-2024 angående “Förnyelse av vapenlicenser”.

FÖRSTA VAPNET – 2 dokument ska lämnas in senast 1 vecka före medlemsemötet
Polisens blankett för föreningsintyg för licens – Första vapnet – Det är detta dokument som styrelsen signerar och sänder till polisen.SSSK:s blankett för föreningsintyg – Första vapnet – Detta dokument visar att du är aktiv skytt och uppfyller kraven för ditt första vapen.
YTTERLIGARE VAPEN – 2 dokument ska lämnas in senast 1 vecka före styrelmötet
Polisens blankett för föreningsintyg för – Ytterligare licens – Det är detta dokument som styrelsen signerar och sänder till polisen.SSSK:s blankett för föreningsintyg – Ytterligare vapen – Detta dokument visar att du är aktiv skytt och uppfyller kraven för ytterligare vapen.

FÖRNYELSE AV LICENS – 2 dokument/vapen ska lämnas in senast 1 vecka före medlemsmötet

Polisens blankett för Förnyelse av vapenlicens – Det är detta dokument styrelsen signerar och sänder till polisen.

SSSK:s blankett för föreningsintyg – Förnyelse av licens – Detta dokument visar att du är aktiv skytt och uppfyller kraven för förnyad licens.

Sök vapentillstånd hos Polisen via e-tjänst

Ansök om vapenlicens/tillstånd
Du ansöker om tillstånd att inneha skjutvapen och du vet vilket vapen du ska köpa. Kom ihåg att skicka in originallicensen oavsett om du använder e-tjänst eller blankett.

Ansök om förnyelse av tillstånd att inneha skjutvapen
Om du sedan tidigare innehar ett tidsbegränsat tillstånd att inneha ett eller flera skjutvapen och önskar förnya tillståndet för det specifika vapnet.

Ansök om inköpstillstånd
Du vill ansöka om tillstånd att inneha skjutvapen, men vapnet är fabriksnytt och du har inte uppgifter om vilket tillverkningsnummer det specifika vapnet har.

Polisens författningssamling FAP 551-3