Föreningsintyg

Ni som söker föreningsintyg för licenser, läs igenom kraven för intyg.

Det som ska lämnas in senast 1 vecka före styrelsemötet, är:

 1. Klubbens Föreningsintygsblankett
 2. Polisens blankett för Föreningsintyg vid första vapen + ytterligare vapen

Förnyelse av vapenlicens online på Polisens hemsida

Föreningsintyget beslutas av styrelsen på styrelsemöte, protokollförs, vartefter ordförande eller delegerad företrädare undertecknar intyget och sänder det direkt till polismyndigheten.

Klubbens krav vid varje ansökan av föreningsintyg:

 • Du ska inneha pistolskyttekortet och betalat medlemsavgiften.
 • Du kan tidigast efter 6 månaders medlemskap söka intyg.
 • Första vapnet i kaliber .22.
 • Grovkalibriga vapen tidigast efter 12 månaders aktivt medlemskap.
 • Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets regelverk (SHB) för aktuell gren/grenar.
 • Du ska kunna styrka behovet av det vapen du söker för. Om tveksamheter råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan styrelsen vägra utfärda intyg.
 • Vapnet ska vara lämpligt för Nationellt pistolskytte i enlighet med Förbundets program och bestämmelser. Om tveksamheter råder beträffande vapnets lämplighet ska Förbundet kontaktas.
 • Du ska förstå och visa vilja att följa SSSK:s stadgar och bestämmelser.
 • Du ska ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet.
 • Du ska ha deltagit som funktionär 4 ggr senaste 12 månaderna, t.ex. funktionär på tävling eller deltagit i städning, underhåll av klubbens anläggningar, eller på annat sätt bidragit till föreningens drift och skötsel.
 • Du ska ha deltagit i minst 4 tävlingar senaste 12 månaderna där andra klubbar deltagit, dvs interna klubbtävlingar räknas inte. t.ex. en fälttävlan med två starter räknas som två tävlingar.
 • Du ska ha uppfyllt fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke (precision och tillämpningsserier) under något av de senaste två åren.
 • Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första föreningen.

Polisens krav:
Första vapnet,
Ett grundkrav är att du fyllt 18 år och inte gjort dig skyldig till brott eller bedöms olämplig av annan anledning. Du ska vara en aktiv medlem i minst 6 månader och ha deltagit i klubbens skytteaktiviteter senaste i snitt 2 ggr/mån. För enhandsvapen krävs det också att du kan visa att du är skjutskicklig, det vill säga att du klarat ett särskilt skjutprov. Det krävs ett föreningsintyg för varje vapen.

Förnyelse av licens,
Du ska ha tränat/tävlat med vapnet de senaste 2 åren,
Dvs min 4 ggr nuvarande år (senaste 12 mån), plus min 4 ggr föregående år (12-24 månader).Och ha deltagit i föreningens tränings/tävlingsverksamhet i snitt 1ggr/mån de senaste 6 månaderna. Du måste skicka in ansökan om förnyelse av ditt tillstånd (licens) senast fyra veckor innan det blir ogiltigt.

Utökning med ett ytterligare vapen.
Du ska ha tränat/tävlat min 2 ggr under de senaste 6 månaderna med respektive enhandsvapen som du innehar tillstånd för.
Du ska ha tränat/tävlat 1 ggr varje månad de senaste 6 månaderna.

LoggbokDu ska kunna visa upp en loggbok med styrkta aktiviteter vid alla ansökningar. Om du inte gör din egen loggbok så säljer föreningen pistolskytteförbundets utgåva.

Mvh
Styrelsen SSSK

Licensansökningar och föreningsintyg
Polisens författningssamling FAP 551-3 
Föreningsintyg på Polisens hemsida – Fyll i digitalt och skriv ut
Föreningsintyg på Polisens hemsida – Skriv ut och fyll i för hand
Sök vapenlicens online på Polisens hemsida
Sök vapenlicens – Skriv ut och fyll i för hand
Förnyelse av vapenlicens online på Polisens hemsida