Licenskrav

Ni som söker föreningsintyg för licenser, läs igenom kraven för intyg.
Klubbens krav,
Du ska ha deltagit i min 4 tävlingar senaste 12 månaderna där andra klubbar deltagit, dvs interna klubbtävlingar räknas inte. t.ex. en fälttävlan med två starter räknas som två tävlingar.
Du ska ha deltagit som funktionär 4 ggr senaste 12 månaderna, t.ex. funktionär på tävling eller deltagit i städning underhåll av klubbens anläggningar.
Polisens krav:
Första vapnet,
Du ska ha deltagit i klubbens skytteaktiviteter senaste 6 månader i snitt 2 ggr.
Förnyelse av licens,
Du ska ha tränat/tävlat med vapnet de senaste 2 åren,
Dvs min 4 ggr nuvarande år (senaste 12 mån), plus min 4 ggr föregående år (12-24 månader).
Utökning med ett ytterligare vapen.
Du ska ha tränat/tävlat min 2 ggr under de senaste 6 månaderna med respektive enhandsvapen som du innehar tillstånd för.
Du ska ha tränat/tävlat de senaste 6 månaderna i snitt 1 ggr varje månad.

Första vapnet (en kal .22) efter 6 månaders aktivt medlemskap.
Första grovvapen efter 12 månaders aktivt medlemskap, om du har en kal .22.
Det som ska lämnas in till styrelsemötet, är Klubbens intygsblankett plus Polisens blankett för Föreningsintyg.

Mvh
Styrelsen SSSK