Arbetslista

Arbetslistan borttagen, då inga uppgifter blivit lösta med hjälp av den.


Löpande arbetsuppgifter får man ställa upp på utan att erhålla poäng, vilket nog känns naturligt för de flesta:

 • Sätta in sin disk, starta/tömma diskmaskin.
 • Städa toaletterna uppe och nere vid luftskyttet.
 • Sopa golvet i tunnel. Vi måste ta upp skräpet och kasta. Dvs det går inte att bara sopa åt sidorna, för då täpper man till dräneringen på sidorna.

Några medlemmar har tagit på sig ett ansvarsuppdrag: Vill du ta ett ansvar för ett område så skicka ett mail till info@s-ssk.se

 • Panta tomhylsor från M3 på Kuusakoski Timrå där vi har konto.
  Ansvarig: B-A Nyh 
 • Kaffemaskin. Tömma sumpbehållare och fylla på kaffe.
  Ansvarig: Chrille är sump och påfyllnadsansvarig.
 • Köra sopor till Blåbergets Återvinningscentral
  Ansvarig: Uffe Jansson

Se vilka uppgifter som är utförda samt registrera dina egna.