Glömde du logga in?

Info endast för inloggade medlemmar!

0 svar på ”INSTÄLLT!! Uppdatera Stadgarna i SSSK / Fest! :-)

 1. Hej till den eller de som står bakom stadgeförändringsförslaget.

  När det finns ett förslag till ändringar av stadgarna i SSSK så måste väl det beskrivas bättre!
  Att hänvisa till ett dokument utan att beskriva vad som skall ändras och anledningen till det är helt fel.
  Viktigt är också vem eller vilka som kommer med förslagen så ev frågor kan ställas.
  När klubbens stadgar togs fram baserades de på de krav som förbunden hade då, dvs inte bara egna synpunkter, det fanns krav som vi var tvingade att följa.

  Om klubben skall ändra antal grenar så går det dessutom emot varför klubben startade.
  Vem eller vilka som håller på med grenar som inte andra klubbar kan erbjuda framgår inte hellre av förslaget. Det blir ju ytterligare en kostnad för klubben, så kostnaden för det måste väl framgå också.

  Ett förslag måste innehålla en beskrivning på varje förändring av respektive förslag/ paragraph, som förslaget innebär och varför.

  Stadgeförändringar skall det ju röstas om på årsmötet i form av en motion, och då måste två tredjedelar av klubbens medlemmar rösta för det. En röstning kan ju inte innebära att medlemmar röstar på ett förslag i sin helhet utan måste göras för varje förändring.

  Ta bort förslaget tills det presenteras rätt.
  Gör om och gör rätt.

  Mvh Peder Östman