Funktionär

Funktionär, frågor och svar

Här utgår vi från tävlingar som ligger under Svenska pistolskytteförbundet.
(Precision 25m, militärsnabbmatch, magnum precision 50m, nationell helmatch, inomhus fält 25m).
Fälttävlingar kräver lite mer av tävlingsansvarig och materialansvariga. Skjutledare behövs det många av, då det är flera skjutledare samtidigt (en för varje skjutlag, (kan vara 10-15st skjutlag på en dag)). Tar någon timme oftast att lägga banorna för tävlingsanvarig. Sedan ska det beställas skjutmål i lite olika färger med tillhörande klisterlappar i lika färg. Fälttävlingar skapas i ett projekt.

På nästan alla tävlingar vi arrangerar så finns rutan “funktionär” i anmälan, det står även kryssas i obligatoriskt av S-SSK medlemmar. Det kan vara:

 • Skjutledare:
  Målet är säkerhet och att tidsplan följs. Ropa ut till skyttarna 5min före planerad start att förberedelse tiden startar. Håller koll på tiderna för “Ladda” och skjuttider.
  Här behövs det tydliga kommandon och en klocka.
 • Resutatansvarig:
  Ser till att det finns resultatpapper för skyttarna att skriva resultat på. (En oskriven regel är att skytt 1 skriver för 5 skyttar. Skytt 2 räknar och kritar, skytt 3-5 sätter klisterlappar på hål).
  Skapa en resultatlista i klassvis ordning. Är det en kretstävling eller högre ska även standardmedaljer räknas ut. När denna är klar ska den skickas till (y-pistol eller svenska pistolskytteförbundet oftast).
 • Vapenkontrollant:
  Denna funktion kräver utbildning inom vapenkontroll, vi kör såna utbildningar inom klubben ca vartannat år eller vid behov/önskemål. Så jag går inte mer in på det här.
  Ha med sig grejor att mäta både storlek och vikt av vapen. Skriva ut startlistor för att pricka av kontrollerade vapen och betalningar. Samt kunna anvisa rätt skjutlag och skjutplats. Startavgifter har på senare tid helt tagits över av swish. Så en QR kod utskriven på papper med låst meddelande för aktuell tävling (Typ “kretscup  prec B-C”) för att underlätta för kassören vad det är för pengar som kommit in.
 • Servering:
  Här finns det två typer av serveringspass. Uppstart och stängning, under dagen så hjälps vi åt med själva drivandet av fiket.
  Uppstart består i att inköpa varor senast dagen innan tävling. Vara på plats och starta upp ca 1timme före första skjutlag. Vilken sorts fika det ska finnas är lite upp till varje funktionär på posten att avgöra. Korv, mackor, pizza slices, ja vad man känner för? Självklart ska det finnas kaffe, läsk och vatten också. En swish QR kod för betalning i fiket ska skrivas ut och sättas upp (den ska ha låst meddelande som tydliggör att det är fika pengar), inkl prislista.
  Stängning sker när skyttar börjar åka hem, normalt efter prisutdelning. Det är städning av kök samt disk som ska göras.
 • Tävlingsansvarig:
  Ser till att inbjudan och anmälan finns att nå från hemsidan (www.s-ssk.se/tävlingar). Är ansvarig för att göra startlistor för tävling från anmälan..
  Se till att det finns priser/pokaler, tavlor, speglar och klisterlappar, (detta kan göras tillsammans med materialansvariga i klubben).