Hemortens banor 2023

Rikstävlingarna på hemortens banor
Precision & Magnum Precision
30 april – 6 juni 2022.

Läs inbjudan för precision och magnum precisionwww.pistolskytteforbundet.se

Du måste anmäla dig senast onsdag 12 april, på torsdagen är den stängd!

Klisterlappar och resultatkort finns på M3, dessa kuvert följer på Blåberget på onsdagar 18-21.

Du som återfinns på listan nedan har dina starter. Går utmärkt att skjuta dom på onsdagar eller när som helst med en kompis.

  1. Skriv ditt namn och kontrollantens namn på klisterlapparna A & B. Dessa klistras på mitten av baksidan av varsin ny spegel.
  2. Dubbelkolla att du har samma nummer på resultatkortet som klisterlapparna.
  3. Skriv in ditt namn, skjutedare, kontrollant och förkortningen på vapnet, samt vapen och skjutklass.
  4. Skjut 1 provserie på en tavla
  5. Sätt i spegel A och skjut 2 serier där ni kritar och klistrar, 3:e serien låter ni bara vara.
  6. Sätt i spegel B och skjut lika som A.
  7. Lägg speglar tillsammans med resultatkort på M3, i hyllan under anslagstavlan.

Ta inte med lappar som du inte tänkte skjuta inom kort. Då vi tidigare år haft problem med “försvunna” lappar, vilket gör att det inte går att redovisa resultat för någon.
Har du beställt 3 starter, så har du 3 starter inte 4.
Tänker du inte skjuta någon start meddela mig (Ronny), då någon annan kan skjuta den starten. Alltså den är inte personlig.

 

Som det framgår i inbjudan kostar varje start 90kr i båda tävlingarna.
Anmälan är bindande och återbetalas inte.
Tävlingarna är oberoende av varann, så det är helt okej att bara deltaga på den ena.

ANMÄLAN STÄNGD!

 

Betala 90kr x så många starter du anmält dig till.
Blå swish för precision 25m. Grön för Magnum Precsion 50m.
Tex  A,B & C i precsion: 3×90=270kr på blå QR.
       M6 & M7 i magnum: 2x90kr=180kr på grön QR. 

Hemortens Precision Hemortens Precision
HEMORTENS BANOR
Precision (25m)
HEMORTENS BANOR
MAGNUMPRECISION (50m)
  • Kom ihåg att fylla i era skjutkort. Klass, datum, skjutledare, antal X, Vapen osv
  • Alla skjutkort och speglar ska finnas på M3 den 7 juni 19:00.
NamnSkytteklassHemortens Precision 56st37st SkjutetHemortens Magnum Precision 19st14st skjutet
Roger Gisslin2ok. 4 (A1, A2, B, C)5904c, 5905b, 5909a2, 5910a1
Ronny Westlinder2ok. 4 (A1, A3, B, C)5906c, 5907a1, 5916b, 5918a3, 2 (M1, M7)857m7
Bengt-Arne Nyh3ok. 2 (A3, C)5896c, 5919a3, 4 (M1, M6, M7, M8)845m6, 852m7,
Arja Aresh33 saknas. 3 (A2, B, C)
Fredrik Amlinger Edin1bok. 2 (A1, C)5899c, 5917a1,
Daniel Bergström2ok. 3 (A3, B, C)5913c, 5914a3, 5915b, 2 (M2, M7)
Jerry Thåström1sok. 2 (A3, C)5925c, 5926a3,
Göran Byman2ok. 3 (A3, B, C)5897c, 5911a3, 5912b,2 (M2, M6)849m6, 850m2
Oskar Sjöberg22 saknas 2 (A1, C)
Johnny SchödinVet Yok. 3 (A3, B, C)5893c, 5894b, 5895a3,
Kent Sjöström21 saknas: 2 (B, C)5900c, 1 (M8)843m8
Niklas Schärer1b Jun1 saknas: 1 (C)
Torbjörn Johnsson2ok. 3 (A3, B, C)5922a3, 5923c, 5924b
Thomas SternerVet Ä2 saknas 2 (B, C)
Carl Undén22saknas 2 (A3, C)1 (M7)
Tomas Lindbäck1b2 saknas 2 (A3, C)1 (M7)848m7, 846m6
John Bergqvist2ok. 3 (A3, B, C)5908c, 5920a3, 5921b1 (M7)843m7
Anders Lindqvist22 saknas 2 (A3, C)1 (M7)844m7, 847m6
Johan Andersson22 saknas 3 (A1, A3, C)5898c,
Jens Persson1s2 saknas 2 (B, C)
Johan Högberg2ok. 3 (A1, A3, C)5901a1, 5902a3, 5903c1 (M7)
Christer Hammarström2ok. 1 (C)5929c, 1 (M7)854m7
Örjan sörlin21 saknas 1 (C)1 (M7)
Martina Hammarström2ok. 2 (A3, C)5928a3, 5930c1 (M4) varför inte M7?853m7
Daniel Frisk840m6
16st oskjutna till retur4st oskjutna till retur
saknas nr 0838
saknas nr 5892Vem?
saknas nr 5827Vem?