Mötespunkter

Hej Styrelsen,

Detta är en inkommen skrivelse och skall behandlas på kommande Styrelsemöte tisdagen den 7/4.

 

 1. Vid SSSK Styrelsemöte 2019-03-10 beslutades att klubben skall ansöka om inträde i Svenska Metallsiluettförbundet. Detta beslut var felaktigt och skall återkallas då det enligt Klubbens Stadgar inte är förenligt med den verksamhetsinriktning Sundsvalls Sportskytteklubb har. Detta kräver isåfall att vi måste ändra våra stadgar.
  Kan ske tidigast vid årsmöte 2021.
  (Medlemsavgift till Svenska Metallsiluettförbundet har ej betalats.)
  Beslut:

 2. Enskilt beslut har tagits om att ge medlem i annan klubb möjlighet att genomgå pistolskyttekurs i Sundsvalls SSK, utan krav på att bli medlem. Ok eller inte?
  Det går inte att anmäla sig till kursen utan att man har tagit del av och är införstådd i de regler och förutsättningar som gäller angående medlemskap i Sundsvalls Sportskytteklubb.
  Detta enskilda beslut har tagits utan att personen i fråga har anmält sig via det formulär som skall användas via hemsidan.
  Beslut:
 3. Enskilt beslut har tagits om att ge medlem i annan klubb stödmedlemskap.
  Syftet med detta, enl. uppgift var att via Sundsvalls SSK tävla i Metallsiluett. Då klubben inte har den medlemsformen – stödmedlemskap, inskriven i sina Stadgar kan detta inte beviljas. Ett stödmedlemskap innebär att medlem betalar avgift men nyttjar inte anläggningarna, och vad är skälet till ett sådant medlemskap?
  Beslut:

Föreningen skall enligt Stadgarna bedriva:
Sportskytte med inriktning på Pistol och Gevär och Nationellt skytte med inriktning på Pistol.

Enligt blankett, Medlemsansökan:
Medlemskap i klubben kräver att man tränar och tävlar i minst en gren för SSSK. Minst ett alternativ väljs, klubben blir då moderklubb för den grenen.
Sportskytte alt. Nationellt Skytte eller båda.

 1. Nybörjarkurs i pistolskytte ??
  Hur är upplägget då det gäller ammunition?
  Ingår en ask, 50 st Norma .22 / kurstillfälle?
  Ingår någon annan kaliber och i så fall vad och hur mycket?
  Total kostnad för SSSK, ammunition/deltagare = kr
  Fråga med tanke på bokföringen…och framtida kursavgifter

 2. Enskilt beslut har tagits om att nybörjarkursen utökats med ytterligare två kurstillfällen.
  Hur togs detta beslut, varför och innebar detta någon extra kostnad för klubben i form av t.ex. ammunition? Är det ok eller skall sådana beslut protokollföras vid Styrelsemöte?
  Beslut:

 

 1. Den 24/3 genomfördes en grundkurs i handladdning, jättebra initiativ.
  Men när och hur beslutades den och vad innefattar den och hur många kurstillfällen handlar det om? Innebär det någon kostnad för klubben? Informationen på hemsidan var mycket bristfällig. Är det ok eller skall sådana beslut endast tas och protokollföras vid Styrelsemöte?
  Beslut:
 2. Skytte event / prova på
  Hur mycket ammunition och vilka kalibrar ingår / deltagare
  Total kostnad för SSSK, ammunition/deltagare = kr
  Fråga med tanke på bokföringen…och framtida deltagaravgifter

 3. Vårmönstringen skall bedrivas utomhus och tidigare har vi kört den i samband med onsdagsträningarna. Mycket bristfällig information om tävlingen på hemsidan. Inbjudan bör aven läggas ut. Skall beslut tas på Styrelsemötena när vi lägger tävlingar och bokningar på Blåberget, eller har Tävlingsledare mandat att göra detta själv.?
  Beslut:
 4. Jättebra att vi tar tag i tävling- och träningsverksamheten.
  Kan vi få ner det i ett protokoll vilken som är ansvarig och vilka personer som ingår i denna grupp så vore det kanon. Hittills har inte någon/några officiellt velat ta på sig detta ansvar.
  Beslut:
 5. Varför skall vi ha sista anmälningsdag på vissa tävlingar som Militär Snabbmatch och Långmatchen?

Varför skall vi ha förskottsbetalning via Swish eller Bankgiro av startavgifter till Långmatchen och inget direktiv gällande betalning till Vårmönstringen?
Denna oreda innebär bara nackdelar, mer jobb/bevakning för kassör.
En startavgift till Långmatchen har betalats via Bankgiro vilket också innebär extra jobb för kassör. Skall avgift återbetalas om skytt får förhinder att deltaga, mer jobb för kassör?

Anser att vi skall ha samma rutiner till alla våra kretstävlingar.
Tävlingsansvarig ansvarar för att meddela kassören beloppet på startavgifter som i förekommande skall utbetalas till Kretsen, och i förekommande fall när tävlingen hålls på Blåberget meddela kassören vilket belopp som skall utbetalas till Sundsvalls Skytteallians i form av ”Start-10”.

Föreslår att startavgifter fortsättningsvis betalas via Swish på tävlingsdagen för den tävling man deltager i den dagen.
Märkes med tävlingens namn och skyttens Klubbtillhörighet med hjälp av QR-kod.
Beslut:

Och sist, men inte minst viktig fråga.
Vilka funktionärer i Styrelsen ansvarar för vad i klubben.
Skrivs in i ett separat dokument.
Beslut:

 

 

 

 

Det finns en röd tråd i allt som hänt det senaste året…
Nämligen punkterna 1, 2, 3, 5, 6, 8 och 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sak är säker, skall denna klubb må bra och vidareutvecklas så måste vi i Styrelsen samarbeta.

Vi sitter i samma båt och måste ro åt samma håll.

Det finns inte utrymme för enskilda beslut som inte är förankrade och protokollförda vid Styrelsemöte…. då blir det anarki = oreda.

Kalla dessa åsikter vad ni vill, men ser ni inte problem och är beredda att hitta en lösning så lämnar jag (något motvilligt) mina uppdrag snarast och helst under ordnade former.

Har ni någon annan lösning så tar ni den på kommande månadsmöte.

 

Med Vänlig Hälsning
Uffe Jansson