AirKey låskolven på Blåberget

Viktig info till alla som har tillgång till Blåberget med AirKey!

Ett flertal gånger när grinden har stått öppen så är låsbygeln till låset inte igenskjutit. Följden blir att det kommer in fukt in i cylindern när låscylindern inte är inskjuten och låset slutar att fungera.

En ny cylinder kostar runt 5000:- kronor som alliansen måste stå för.

Så tänk på det att låsbygeln SKALL skjutas in i hänglåset när man öppnar grinden.

Lämna ett svar