Arbetsdag 29 oktober kl.10.00

SAMLING PÅ M3 kl.10.00

Du är medlem i en ideell förening! Alla medlemmar ska ställa upp på minst en arbetsdag per år. Alla måste bidra för att det ska fungera.

Bl.a ska M3 städas, Sopor ska på tippen, Röjas på Blåberget och i bästa fall ska en dörr monteras i nya boden.

En ideell förening är helt beroende av de arbetsinsatser som vi medlemmar gör. Alla måste bidra. Vi förvaltar våra fina anläggningar med gemensamma insatser.

För att få ha fortsatt fri tillgång till M3 och Blåberget gäller följande:

 1. Du ska ha visat förståelse för en ideell förenings verksamhet och ditt ansvar som
  medlem enligt beskrivningen i stadgarna.
 2. Generellt ska du ha samlat ihop minst 4 poäng under de senaste 12 månaderna, varav minst 1 poäng ska vara från en av klubben organiserad arbetsdag. Dvs en arbetskväll/ -dag per år måste man ställa upp på.
 3. Poäng eller arbete utfört från arbetslistan. Max 3 poäng räknas med i den årliga rapporteringen.

1 poäng/tillfälle

Funktionär på tävling alt. skytteevent, utfört arbete från arbetslistan eller på annat sätt bidragit till klubbens drift och skötsel.

Ex:

 • Funktionär på Event
 • Funktionär på kurs
 • Inköpsansvarig – köpt ut varor till köket i samband med tävling.
 • Tävlingsansvarig.
 • Städat kafeterian, kök och toalett. Sopat och skurat.
 • Dammsuga mattan i krut-skjuthallen och städa/sladda golvet, torka av bord och skjutbänkar.
 • Arbete utfört som varit uppsatt på arbetslistan, ex fixa målställ, limma tavlor osv.
 • Styrelsesuppleant.
 • Ansvarig för skjutledare.
 • Ansvarig för larm, -uttryckning pga brand och inbrott.
 • Ansvarig för klubbvapen.
 • Tävlingsledare.
 • Skjutledare Krut.
 • Köra sopor till tippen.

Man får naturligtvis göra fler poäng varje år!

3 poäng

 • Styrelseledamot

4 poäng

 • Sekreterare
 • Kassör
 • Ansvarig för ungdomsluftskytte

Vissa jobb får man ställa upp på utan att erhålla poäng, vilket nog känns naturligt för de flesta. Exempelvis hjälpa till att hämta lånevapen.

Styrelsen kan vid enskilda fall bevilja undantag.

För den som inte har samlat ihop 4 poäng under föregående år blir då avstängd från möjligheten att ensam besöka M3 och Blåberget. För att få full tillgång så får man arbeta ihop 4 nya poäng, sedan har man full tillgång igen.

Lämna ett svar