Nybörjarkurs i Pistolskytte

Sundsvalls Sportskytteklubb har beslutat att starta en nybörjarkurs i pistolskytte under 2020.

Vi har valt att begränsa antalet deltagare till 8 stycken av praktiska skäl så det är först till kvarn som gäller….och just nu är det 8 deltagare anmälda.

Ni som inte hann med kan skicka ett mejl om ni vill ställa er på kölistan för eventuella återbud.

Målet med kursen är att deltagarna skall uppnå kraven för Svenska Pistolskytteförbundets “Gröna kort”, Pistolskyttekortet…..och att tävla för Sundsvalls Sportskytteklubb innan sommaren.

(Preliminärt datum för informationsträffen är torsdagen den 16 januari 2020.)

För att utöva pistolskytte måste man ha genomgått en utbildning som kombinerar teori och praktiska övningar med fokus på säker vapenhantering. När man genomgått kursen och klarat av de teoretiska och praktiska proven får man Pistolskyttekortet som utfärdas av Svenska Pistolskytteförbundet. Detta kort är som ett ”körkort” inom pistolskyttet och visar att man genomgått och klarat proven. Detta kort är ett krav för att få utöva pistolskytte.

Kursavgiften är 2500:- och inkluderar även provmedlemskap i klubben under innevarande år.

I kursen ingår följande:

 • En första Informationsträff där vi går igenom kursinnehållet och en kort genomgång av vad föreningen bedriver för verksamhet
 • 7 tillfällen med praktiska skjutövningar och teorigenomgång
 • Kursmaterial (häfte)
 • SHB (skjuthandboken)
 • Ammunition
 • Lån av vapen
 • Fika eller liknande vid varje kurstillfälle
 • Skriftligt slutprov
 • Praktiskt skjutprov motsvarande bronsmärket inkl. märket
 • Pistolskyttekortet (Gröna Kortet)
 • Provmedlemskap i Sundsvalls Sportskytteklubb under 2020

För att klara Grönt Kort (Pistolskyttekortet) krävs följande:
Kursdeltagaren skall klara godkänt på det skriftliga provet och skjuta godkänt i det praktiska provet.

Vilken dag i veckan kursen kommer att hållas bestäms på informationsträffen.
Kurstiden blir mellan kl.18.00 – 21.00, men kan anpassas efter deltagarnas önskemål.

Vi håller till i vår lokal, M3 Skyttecenter, på väg mot Södra Berget i Sundsvall
Då kursen även inkluderar ett kalenderårs provmedlemskap i klubben så läs igenom de regler och förutsättningar som gäller angående medlemskap i Sundsvalls Sportskytteklubb.

Ni som anmäler er till kursen behöver inte skicka in någon medlemsansökan innan kursstart utan det går vi igenom när vi träffas. I samband med att medlemsansökan görs så skall även ett oöppnat utdrag från Polisens belastningsregister bifogas.


Jag är intresserad och vill ställa mig i kö för eventuella återbud
Kursen är nu fulltecknad