Förnya licensen

Börjar det dra ihop sig att förnya licensen?

Läs igenom kraven för intyg i tid!

Alla uppgifter ska vara ifyllda, så styrelsen kan göra en rättvis bedömning!
Försättsbladet innehåller mycket information för att göra det enkelt att fylla i rätt. Vi hinner inte leta allas uppgifter på mötet. Föreningsintyget beslutas av styrelsen på styrelsemöte, protokollförs, vartefter ordförande eller delegerad företrädare undertecknar intyget och sänder det direkt till polismyndigheten.

Blanketterna hittar ni i Menyn under “Om klubben”

Missa inte att det är 2 blanketter som ska lämnas in!

Lämna ett svar