Förnya dina licenser

Börjar det dra ihop sig? Missa inte det som krävs för att få föreningsintyg!

En del av klubbens krav vid ansökan om föreningsintyg:

  • Du ska kunna styrka behovet av det vapen du söker för. Om tveksamheter råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan styrelsen vägra utfärda intyg.
  • Du ska förstå och visa vilja att följa SSSK:s stadgar och bestämmelser.
  • Du ska ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet.
  • Du ska ha 4 aktivitetspoäng. Dvs deltagit i en av klubben organiserad arbetsdag/kväll + ytterligare 3 poäng exempelvis från att vara funktionär på tävling el event, underhåll av klubbens anläggningar, eller på annat sätt bidragit till föreningens drift och skötsel.
  • Du ska ha uppfyllt fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke (precision och tillämpningsserier) under något av de senaste två åren.
  • Loggbok: Du ska kunna visa upp en loggbok med styrkta aktiviteter vid alla ansökningar.

Polisens krav vid förnyelse av licens:

  • Du ska ha tränat/tävlat med vapnet de senaste 2 åren, Dvs min 4 ggr nuvarande år (senaste 12 mån), plus min 4 ggr föregående år (12-24 månader).
  • Ha deltagit i föreningens tränings/tävlingsverksamhet i snitt 1ggr/mån de senaste 6 månaderna.
  • Du måste skicka in ansökan om förnyelse av ditt tillstånd (licens) senast fyra veckor innan det blir ogiltigt. om ansökan inte kommit in minst fyra veckor innan giltighetstiden gått ut så gäller tillståndet bara under giltighetstiden. Dagen efter giltighetstidens utgång är det olaga vapeninnehav, något som Polismyndigheten ofta beivrar. Risken för att vapnet förverkas är då mycket stor, liksom vid påföljd.

Läs mer under fliken FÖRENINGSINTYG

Lämna ett svar