Snöigt utanför M3.

OBS Är det mycket snö utanför M3, så ställ inte bilen i vägen för skottningen.
Vi får skotta själva om traktorn inte kommer fram 😎

Ang skottning på Blåberget

På alliansens hemsida kan du se om det är skottat!

Lämna ett svar