Årsmöte 2021

Utvalda

INBJUDAN TILL SUNDSVALLS SPORTSKYTTEKLUBBS ÅRSMÖTE 2021

Årsmöte planeras 29 maj kl.12.00

Med reservation för ändringar beroende på förändringar i restriktioner etc.

Avsikten är att ha årsmötet coronasäkert utomhus vid paviljongen på Blåberget

Handsprit och munskydd finns att tillgå. Ta gärna med egen penna och papper.

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Insända motioner inklusive styrelsens yttrande över förslaget finns på SSSK:s hemsida samt uppsatta på anslagstavlan i M3. Alla som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Mötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Alla dokument och inkomna motioner som rör årsmötet hittas på hemsidan i menyn MÖTESPROTOKOLL → 2021 → ÅRSMÖTE_2021

eller klicka HÄR

VÄLKOMMEN!

Styrelsen

Har du ingen inloggning till hemsidan? Följ länken: https://www.s-ssk.se/register

Önskar du hjälp att registrera dig? Skicka mail till: info@s-ssk.se

Förändringar pga Covid-19

Förändringar pga Covid-19

  • MAX 8 pers på M3! Minsta lilla SYMTOM = STANNA HEMMA!
  • ONSDAGSTRÄNINGAR INSTÄLLDA tills vidare
  • Luftskyttet på måndagarna fortsätter men UTAN föräldrar
  • Innefemman omg #3 INSTÄLLD flyttad till 10/4
  • Månadsmöten Online via Teams tills vidare! Inbjudningslänk hittar du i fliken “Digitalt månadsmöte” samt i kalendern på mötesdagen. Skicka Mail eller lägg lapp i ”sekreterare-facket” på M3 om ni vill ha någonting diskuterat på mötena.
  • Inga företagsskjutningar eller event tills vidare

….informationen här uppdateras eftersom….

mvh Styrelsen