Låna klubbvapen

Klubben köpte under 2019 in ett antal fina vapen och dessa vill vi naturligtvis underhålla, byta fjädrar och renovera.

På månadsmötet i mars togs ett beslut att SSSK

fr.om nu tar en liten summa: 50kr/tillfälle

Alltså EN avgift/kväll även om du lånar olika vapen vid samma tillfälle!

Det finns en QR-kod som är förprogrammerad med “lånevapen” som meddelande. Den QR-kod alternativt swishnr: 1233263928 med “lånevapen” som meddelande ska användas så kassören kan öronmärka slantarna för ändamålet.

Det finns en sms-grupp på supertext för de som vill låna vapen på onsdagar eller vid tävling. Säg till någon skjutledare om du vill läggas till i gruppen. När vi börjar onsdagsträningen på Blåberget kommer endast de förbokade vapnen tas med dit! Ta reda på vad de vapen har för nr så du vet vilka du ska boka 🙂

Boka lånevapen senast kl.18 dagen före så du inte blir utan!

Nybörjare lånar gratis tills de varit medlem i 1 år!

//Styrelsen

Värmepump i M3 fungerar igen.

Nu fungerar värmepumpen igen.
Vi har fått utedelen med trasig kompressor utbytt på 10-årsgarantin. 🙂

Timer i kafeterian är utbytt till en arbetsbrytare. Den ska alltid vara tillslagen.

När vi inte vill ha värme i kafeterian så tryck på knappen för 10 ˚C så går pumpen på tomgång.
Knappen sitter under luckan på fjärrkontrollen.

10 ˚C drift när ingen värme behövs.
Uppvärmning med 10 °C inställd temperatur utförs.
• Tryck på 10 ˚C-knappen. • På fjärrkontrollens display visas 10 ˚C.

Avbryt  10 ˚C
Pumpen ger värme enligt inställd temperatur.

• Tryck på 10 ˚C-knappen igen och inställd temperatur visas.
10 ˚C-driften avbryts också när driftläget ändras eller när värmepumpen stängs av.

Fixat av Bert-Ola och Peder tillsammans med IVT.